Kas yra marketingas?

Sužinokite, kas yra marketingas ir kokie yra skirtingi marketingo tipai ir formos.

Marketingas yra susijusi su idėjų ir procedūrų, naudojamų vartotojų reikalavimams ir pageidavimams analizuoti ir prognozuoti, reklamos strategijų įgyvendinamumui įvertinti ir joms pakeisti, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai, taikymu.

Taigi marketingas padeda didinti pardavimus, pajamas ir pelną, nes padeda suprasti vartotojų elgseną.

Marketingas kaip analitinė priemonė

Marketingo metodikos ir procedūros suteikia įmonėms vertinimo skalę, leidžiančią gauti kokybinius ir kiekybinius duomenis apie vartotojų elgseną ir demografinius rodiklius ir jais pagrįsti savo reklamos strategijas.

Galiausiai marketingo sąvoką galima plačiai paaiškinti kaip direktyvinę jėgą, lemiančią įmonės pardavimo ir pirkimo sprendimus ir pastangas.

Marketingas yra daugiau nei skatinimas

Įvairiuose sluoksniuose marketingas neteisingai laikoma pakaitine sąvoka, vartojama skatinimui ir reklamai paaiškinti. Nors skatinimas ir reklama yra du iš labiausiai dominuojančių marketingo aspektų, išsamus marketingo apibrėžimas apima keletą kitų aspektų ir veiksnių. Marketingas apima nuodugnų novatoriškų idėjų, padedančių įmonėms kurti prekės ženklo identitetą ir komunikaciją, tyrimą ir įgyvendinimą, jei reikia pagalbos Marketingo agentūra Piaras.lt galės jums padėti.

Iš esmės marketingas grindžiama veiksmingos komunikacijos principais, kurie apima veiksmingą prekės ženklo vertybių perteikimą vartotojams, siekiant juos įtikinti naudotis paslauga ar produktu. Tai apima išsamų vartotojų, taip pat produktų ir paslaugų rodiklių tyrimą ir analizę, kurie sudaro rinkos tyrimų pagrindą ir sudaro pagrindą veiksmingai marketingo strategijai sukurti.

Išvados, padarytos sistemingai analizuojant surinktus duomenis, naudojamos vartotojų elgsenai numatyti ir vartotojų psichologijai pažinti.

Gerai išmanant vartotojų elgseną ir vartotojų psichologiją, padidėja tikimybė tiksliai numatyti produkto ar paslaugos vertę ir vertę tiksliniams vartotojams, o tai padeda užmegzti ir palaikyti ilgalaikius santykius su vartotojais.

4 P marketingo principai

Pirmiausia rinkodarą galima suskirstyti į dvi plačias kategorijas, t. y. vartotojų poreikių nustatymą ir vartotojų poreikių bei pageidavimų tenkinimo strategijų įgyvendinimą. Pirmoji kategorija paprastai susijusi su vartotojų elgsenos tyrimu ir veiksmingos marketingo strategijos kūrimu, o antroji kategorija apibūdina produktų išdėstymo, pakavimo, kainų nustatymo ir skatinimo procesus. Šie keturi marketingo P yra kiekvienos marketingo strategijos sėkmės veiksniai.

Tikslus produkto išdėstymas ir paskirstymas, patrauklus pakuotės dizainas, kompetentingų, bet pagrįstų išlaidų paskirstymas ir veiksminga bei įtikinama reklama yra pagrindiniai veiksniai, padedantys sukurti ir įgyvendinti sėkmingą marketingo strategiją.

Marketingas nuo pat savo atsiradimo palaipsniui, bet labai pasikeitė. Tai viena iš sričių, turinčių kategoriškai dokumentuotą istoriją, o marketingo istoriją galima suskirstyti į septynis atskirus etapus arba epochas.

Šiuolaikinės žiniasklaidos ir technologijų atsiradimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, turėjusių įtakos marketingo plėtrai, o įmonės suprato, kaip svarbu susipažinti su besikeičiančiomis marketingo apibrėžtimis ir mechanizmais, kad įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus.

Prekybos era

Prekybos epocha žymi marketingo, kuri nuo pat pradžių tęsėsi iki XIX a. vidurio, pradžią. Marketingo principai nebuvo atskirai išskirti, o reikšmingos pardavimo ir prekybos operacijos buvo orientuotos į vietinę barterinių mainų ekonomiką. Nebuvo atskirų marketingo pastangų sampratos, o marketingas apsiribojo sąmoningu tyrinėjimu.

Orientacijos į gamybą epocha

Atsiradus ir išplitus pramonės revoliucijai, masinė gamyba tapo dominuojančia pardavimo dinamika, o pasiūlos ir paklausos principai įgavo naują prasmę. Masinė gamyba ir gausi prekių pasiūla tapo vartotojų poreikių tenkinimo pagrindu.

Pardavimo orientacijos era

Šioje epochoje buvo padėti šiuolaikinės marketingo pagrindai. Kadangi dėl masinės gamybos trūkumo atsiradęs prekių trūkumas, kilęs po pramonės revoliucijos, buvo tinkamai padengtas, masinė gamyba sudarė sąlygas didesnei konkurencijai rinkoje.

Todėl pagrindinis dėmesys nuo gamybos ir gamybos buvo perkeltas į pardavimą. Buvo akivaizdu, kad ateinančiais laikais marketingas ir prekės ženklo kūrimas turėjo atlikti svarbiausią vaidmenį skatinant pardavimus ir didinant surenkamas pajamas.

Marketingo orientacijos era

Septintajame dešimtmetyje prasidėjo orientacijos į rinkodarą era, nes konkurencija didėjo, o rinkos tapo labiau prisotintos. Prasidėjo strateginės marketingo ir planavimo etapas, o svarbiausias vaidmuo teko vartotojų pageidavimų ir elgsenos analizei.

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas produktų išdėstymui, paskirstymui ir pagrįstai kainodarai, nes įmonės siekė padidinti savo pardavimus šiais strateginiais manevrais. Šis laikotarpis taip pat žymi prekės ženklo ir išskirtinumo atsiradimą.